Onze visie

Onze visie op omgang met eten
Eten is eigenlijk een heel normale en natuurlijke behoefte. Dat moet toch simpel zijn. Maar in onze maatschappij, met aan de ene kant een overvloed aan eten en aan de andere kant een voorliefde voor slanke lichamen, voelt eten voor veel mensen helemaal niet simpel. Eens in de zoveel tijd staat er een nieuwe dieetgoeroe op of raakt er een nieuwe manier van afvallen in zwang. Vaak met eenvoudige oplossingen over hoe iedereen zijn eetgedrag en vaak ook gewicht in eigen hand kan nemen. De realiteit laat echter zien dat het effect van dergelijke oplossingen kort van termijn is. Om blijvende resultaten te krijgen blijkt vaak meer nodig dan alleen wilskracht en een andere levensstijl. Een sterke aandacht voor eten – gezond of ongezond – leidt met regelmaat tot een eetstoornis. De medische wetenschap heeft er allerlei duur klinkende termen voor ontwikkeld, zoals Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa, Obesitas, Binge Eating Disorder (BED). Hoewel men wel allerlei ideeën heeft over hoe deze stoornissen zijn ontstaan is het vaak niet duidelijk hoe deze stoornissen ook weer kunnen worden opgelost.

Onze visie op de mens achter het eten

Veel mensen die hun eetgedrag niet onder controle hebben voelen zich een mislukkeling. Iedereen kan ‘gewoon’ eten dus waarom jij niet? Slechte gevoelens en gedachten over zichzelf als lui, zwak en falend, komen dan ook vaak voor. Dat is niet onze visie. Het is onze ervaring dat moeite met eten een signaal is van andere dingen, zoals bijvoorbeeld onverwerkte pijn, een gevoel van leegte in het leven of van niet-geuite woede. Het is ook onze ervaring dat mensen met eetproblemen soms een aantal eigenschappen of basispatronen van denken en voelen met elkaar delen. Zo kan het gaan om sensitieve mensen die veel zorg hebben voor hun omgeving maar zich slecht af kunnen grenzen van anderen. Op zich zijn dat positieve eigenschappen die echter de behoefte aan de eigen gezonde 'voeding' kunnen frustreren. En daarachter schuilt dan ook vaak een gezinsdynamiek waarin zo'n (op)voeding niet aanwezig was.

Onze visie op wat helend is
Ieder mens is uniek en verantwoordelijk voor zijn eigen leven. Dit principe vormt de kern van onze benadering van jou. Jij weet het beste wat goed voor je is en wat je wezenlijk nodig hebt. Wij – en de andere groepsleden – helpen jou bij het ontdekken hiervan. Naar onze ervaring is inzicht krijgen in waarom jouw problemen met eten zijn ontstaan en wat de functie ervan is in jouw leven helend. Want alleen als je begrijpt, herkent en erkent waarom jij doet wat je doet, voelt wat je voelt en denkt wat je denkt, kun je komen tot de zelfacceptatie die zo nodig is voor het kunnen loslaten van je verstoorde gedrag ten aanzien van eten.