Kosten
€ 295,- voor de gehele driedaagse.
€ 50,- per vervolgbijeenkomst van een hele dag; € 25 voor een vervolgavond.
€ 7,50 voor een introductieworkshop.
Voor degenen die zich inschrijven voor de driedaagse workshop is de introductieworkshop gratis.

Eventuele korting voor mensen met een lager inkomen is mogelijk.
Tevens wordt een korting van 15% gegeven als je iemand anders ook tot aanmelding inspireert of als je je met twee personen tegelijkertijd opgeeft.

Vergoedingen
Er zijn twee manieren waarop de driedaagse en de vervolgbijeenkomsten vergoed kunnen worden door verzekeringen.

1. Als psychosociaal consult
Suzette is aangesloten bij de NVPA (Nederlandse Vereniging voor Psychologen en Agogen). Lidnummer 102219. Onder de noemer alternatieve therapie vergoeden veel aanvullende pakketten van ziektekostenverzekeraars consulten (gedeeltelijk) door leden van de NVPA. De driedaagse kan worden gedeclareerd als drie psychosociale consulten van 75,- per bijeenkomst, dus maximaal 225,-. Voor een psychosociaal consult is geen doorverwijzing nodig. Raadpleeg voor de zekerheid je ziektekostenverzekeraar.

2. Als dietistisch consult
Joyce is als dietiste geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici. De basisverzekering geeft ruimte om drie dietistische consulten te vergoeden. Voor een consult bij een dietist is geen verwijzing van een arts nodig. De kosten vallen net als de meeste andere kosten van de basisverzekering eerst onder het eigen risico. Heb je het bedrag van je eigen risico al bereikt, dan kun je het geld voor de dietistische consulten geheel terugkrijgen van je verzekeraar. De driedaagse kan worden gedeclareerd als drie reguliere behandelingen van 60,- per bijeenkomst, dus maximaal 180,-. Extra consulten lopen vaak via aanvullende verzekeringen. Aangezien iedere ziektekostenverzekering zijn eigen criteria heeft om te vergoeden is het verstandig om even contact op te nemen met je ziektekostenverzekeraar.